?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 西医l合考研一对一辅导_西医l合考研辅导?/title> <meta content="306西医l合考研一对一辅导班哪个好?来考研?306西医l合考研一对一辅导班集四大优势,六大特色,助您306西医l合考研成功Q可锐考研1?--专属于您的私Ӟ" name="Description"/> <meta content="西医l合考研,西医l合考研辅导?西医l合考研一对一辅导" name="Keywords" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../skin/2014NewSkin/Css/1v1Product.css" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_cont"> <div class="logo"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/logo.jpg" alt="可锐教育" /></div> <div class="title_l"> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_072.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm"></b></span> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_092.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm1"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></span> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_11.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm2"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维?jpg" /></b></span> </div> <div class="title_r"> <div class="title_r_l"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.4911553.live/graduate/" target="_blank"><b>研招信息</b></a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/special/enrollment/" target="_blank">招生?/a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/info/MajorCatalogue/" target="_blank">专业目录</a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/special/swap/" target="_blank">录取调剂</a></td> </tr> </table> </td> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.4911553.live/info/" target="_blank"><b>考研资讯</b></a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/info/policy/" target="_blank">考研动?/a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/info/outline/" target="_blank">考研大纲</a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/special/score/" target="_blank"> 分数U?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.4911553.live/nous/371275.html" target="_blank"><b>备考指?/b></a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/nous/371275.html" target="_blank">考研程</a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/info/experience/" target="_blank">考研l验</a></td> <td><a target="_blank">|络译֠</a></td> </tr> </table> </td> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.4911553.live/54/359947.html" target="_blank"><b>走进可锐</b></a></td> <td><a href="#" target="_blank">微博互动</a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/ztxx/toupiao/2011/" target="_blank">成功学员</a></td> <td><a href="http://www.4911553.live/class/" target="_blank">辅导?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <div class="title_r_r"> <div class="shijian_logo"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/shijian_logo.jpg" /></div> <div class="daojishi_con"> <div class="daojishi_title">距离考试旉</div> <div class="daojishi_cc"> <span id="t1">00</span><span>?/span><span id="h1">00</span><span>:</span><span id="m1">00</span><span>:</span><span id="s1">00</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_cont"> <div class="banner_tt"><b>?06西医l合”考研</b></div> <div class="banner_cc"> <div class="banner_cc_left"><span>所在位|:</span><span><a href="http://www.4911553.live" target="_blank">|站首页</a></span><span>></span><span><a href="http://www.4911553.live/graduate/" target="_blank">研招中心</a></span><span>></span><span></span><span>></span><span>306西医l合</span></div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_cont"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_09.jpg" border="0" usemap="#Map2" /> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="832,23,957,87" href="#yd" /> <area shape="rect" coords="665,23,790,87" href="#hj" /> <area shape="rect" coords="524,23,649,87" href="#kc" /> <area shape="rect" coords="392,24,517,88" href="#al" /> <area shape="rect" coords="261,24,386,88" href="#ts" /> <area shape="rect" coords="131,24,256,88" href="#ys" /> <area shape="rect" coords="3,23,128,87" target="_blank" href="http://www.4911553.live" /> </map> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="mid_01"> <div class="mid_01_c"> <div class="mid_ys"> <div class="mid_ys_01"><a name="ys"></a> <div class="ys_top"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_142.jpg" /><span>可锐教育306西医l合考研1?辅导班优?/span></div> <div class="ys_cont"> <p>考研辅导培训中心是由的优U研究生师哥师姐们共同参与l徏而成Q运营以?成功助力一批又一批师弟师妹圆梦?/p> <p>5q前Q可锐自我革命打破大班培训模式,全国首家引进针对<b>306西医l合</b>考研1?辅导培训模式Q?06西医l合考研1?诊断?06西医l合考研1?定制?06西医l合考研1?教学?06西医l合考研1?理?06西医l合考研1?监督Q弱Ҏ学,弱项提高Q真正做C有的攄高效辅导Q短期内q速提?b>306西医l合</b>考研生的考试成WQؓ圆梦提供了坚实的保障Q?/p> <p>4q前Q可锐教育又一ơ探索了针对各专业的“超U保q”计划,完美实现懒h培训模式Q独享稀~培训资源,在初试培训环节即可全面提前打通复试h脉,真正快h一步,用实力告诉你Q西ȝ合考研1?辅导班哪里好Q中国杭州找可锐Q有可锐Q您没有p|的可能!</p> <p>3q前Q在众多研友的苦苦寻求真实可信的<b>306西医l合</b>考研内部考研资料折磨下,可锐教育不负众望Q率领众多师哥师姐的齐心努力Q們֊打造的<b>306西医l合</b>考研复习指南Q一本通)横空ZQ如今早已成为给位的良师益友Q让市面上的虚假资料从此无处藏nQ?/p> </div> </div> <div class="mid_ys_02"> <ul> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_14.jpg" /><span>因材施教Q定制专属学习方?/span></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_21.jpg" /><span>阶段评Q准把握学习进?/span></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_16.jpg" /><span>内部信息,明确指导,事半功?/span></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_18.jpg" /><span>全程督学Q?4时个性化服务</span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="mid_ts"><a name="ts"></a> <div class="mid_ts_top"><span>306西医l合考研1?辅导班课E特?/span></div> <div class="mid_ts_cont"> <div class="ts_cont"> <div class="ts_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_39.jpg" /></div> <div class="ts_02"> <ul> <li> <span class="ts_s_t">针对性强</span> <span class="ts_s_c">Ҏ学员的基?06西医l合特点Q制定教学计划、灵z高效、针Ҏ强?/span> </li> <li> <span class="ts_s_t">陪护式教?/span> <span class="ts_s_c">作业、测验、全E答疑与评回访l成的陪护式教学Q涵?06西医l合考研全过E?/span> </li> <li> <span class="ts_s_t">全程辅导</span> <span class="ts_s_c">学员+306西医l合教员+学习Nl成的专业化备考团队共同进退。教??全程辅导</span> </li> <li> <span class="ts_s_t">定期评</span> <span class="ts_s_c">动态指?06西医l合学习计划Q定期接受效果测评,保水^Ex提高?/span> </li> <li> <span class="ts_s_t">考研信息</span> <span class="ts_s_c">提供针对306西医l合考研权威有效的信息,使学员完全明晰考研出题思\Q突破考研瓉?/span> </li> <li> <span class="ts_s_t">心理调节</span> <span class="ts_s_c">及时q踪306西医l合考生心理Q全E调节复习心态,Ȁ励学员奋发向前?/span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="mid_yd"><a name="yd"></a> <div class="mid_yd_top"><span>306西医l合考研1?辅导班承载?/span></div> <div class="mid_yd_cont"> <div class="yd_cont"> <div class="yd_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_46.jpg" /></div> <div class="yd_02"> <p class="yd_02_01">专业译֤部分属于高校自主命题Q灵zL比较高Q前期打好基ZQ而后期则 Q确保专业课知识点万无一失?/p> <p class="yd_02_02">下定军_一ơ杀q名校的考生? 基础较好Q但对考试重点和方向缺乏把握的考生? 基础薄弱Q希望通过长期辅导冲入名校的考生?/p> <p class="yd_02_03">旉Q根据学生情况安排课E表Q针对学生基定制授课计划Q确保灵zR专注、有效?br /> 地点Q学员辅导科目对应专业学院,良好的学习?/p> <p class="yd_02_04">保单科q线无虞? W一旉获取内部消息Q快Z步? 准确把握重点、难炏V考点Q助您冲上高分?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="mid_fw"><a name="kc"></a> <div class="mid_fw_top"><span>306西医l合考研1?辅导班课E与服务</span></div> <div class="mid_fw_cont"> <div class="fw_top"> <ul> <ul> <li class="on" id="a012_1" onmouseover="tagshow(1,4,2)">图书资料</li> <li id="a012_4" onmouseover="tagshow(4,4,2)">单科1?</li> <li id="a012_2" onmouseover="tagshow(2,4,2)">全科1?</li> <li id="a012_3" onmouseover="tagshow(3,4,2)">通关特训?/li> </ul> </ul> </div> <div class="fw_cont"> <div class="t"></div> <div class="m"> <div class="fw" id="b012_1" > <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tr> <td colspan="3" class="fuwu_tb_01">306考试U目图书资料</td> </tr> <tr> <td><strong>306考试U目资料名称</strong></td> <td><strong>h</strong> </td> <td><strong>选择</strong> </td> </tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>W记</span></td><td>h:<span>80</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>讲义</span></td><td>h:<span>80</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>期末试题Q最q?q_</span></td><td>h:<span>30</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>复习?/span></td><td>h:<span>90</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>专业评准复习方?/span>Q此不能单独购乎ͼ</td><td>h:<span>100</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>基础复习模拟试??/span></td><td>h:<span>30</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>W记、讲义、期末试题、复习题、真题等全套高分资料</span></td><td>h:<span>230</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>全套W记、讲义、期末试题、复习题、真题等全套高分资料【含所有参考书对应资料?/span></td><td>h:<span>330</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>内部重点模拟?/span></td><td>h:<span>190</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>从基到强化考研复习全书</span></td><td>h:<span>370</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>冲刺炚w串讲班讲?/span></td><td>h:<span>265</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>冲刺押题预测??/span></td><td>h:<span>265</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span></span><span>306</span><span>西医l合</span>考研<span>冲刺炚w串讲班讲义与冲刺押题预测??/span></td><td>h:<span>410</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr style="text-align:center"><td colspan="3"><input type="button" class="sbmit" onclick="check()" value="加入购物? /></td> </tr> <!----> </table> </div> <div class="jd"><a href="http://www.4911553.live/vip/cj/" target="_blank"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/AdImages/ad_17.jpg" /></a></div> </div> <div class="f"></div> </div> </div> </div> <div class="mid_xy"> <div class="mid_xy_top"><span>306西医l合考研相关专业</span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont_01"> <a href="/2366/664114.html" target="_blank">070304 物理化学</a><a href="/2366/664151.html" target="_blank">083100 生物d工程</a><a href="/2366/2824511.html" target="_blank">083100 生物d工程</a><a href="/2366/2824512.html" target="_blank">085230 生物d工程</a><a href="/2366/841233.html" target="_blank">085230 生物d工程</a><a href="/2366/664163.html" target="_blank">100101 Z解剖与组l胚胎学</a><a href="/2366/664164.html" target="_blank">100102 免疫?/a><a href="/2366/664165.html" target="_blank">100103 病原生物?/a><a href="/2366/664166.html" target="_blank">100104 病理学与病理生理?/a><a href="/2366/664167.html" target="_blank">100105 法医?/a><a href="/2366/664168.html" target="_blank">100106 攑ְd</a><a href="/2366/664169.html" target="_blank">100120 分子d</a><a href="/2366/664170.html" target="_blank">100121 d信息?/a><a href="/2366/664171.html" target="_blank">100122 疄蛋白l学</a><a href="/2366/863230.html" target="_blank">1001z1 分子d</a><a href="/2366/863231.html" target="_blank">1001z2 d信息?/a><a href="/2366/664172.html" target="_blank">100201 内科?/a><a href="/2366/664173.html" target="_blank">100202 儿科?/a><a href="/2366/664174.html" target="_blank">100203 老年d</a><a href="/2366/664175.html" target="_blank">100204 经病学</a><a href="/2366/664176.html" target="_blank">100205 _病与_卫生?/a><a href="/2366/664177.html" target="_blank">100206 皮肤病与性病?/a><a href="/2366/664178.html" target="_blank">100207 影像d与核d</a><a href="/2366/664179.html" target="_blank">100208 临床验诊断学</a><a href="/2366/664180.html" target="_blank">100209 护理?/a><a href="/2366/664181.html" target="_blank">100210 外科?/a><a href="/2366/664182.html" target="_blank">100211 妇U学</a><a href="/2366/664183.html" target="_blank">100212 眼科?/a><a href="/2366/664184.html" target="_blank">100213 耳E咽喉U学</a><a href="/2366/664185.html" target="_blank">100214 肿瘤?/a><a href="/2366/664186.html" target="_blank">100215 康复d与理疗学</a><a href="/2366/664187.html" target="_blank">100216 q动d</a><a href="/2366/664188.html" target="_blank">100217 麻醉?/a><a href="/2366/664189.html" target="_blank">100218 急诊d</a><a href="/2366/664190.html" target="_blank">100221 全科d</a><a href="/2366/863232.html" target="_blank">100227 全科d</a><a href="/2366/664191.html" target="_blank">100302 口腔临床d</a><a href="/2366/664192.html" target="_blank">100401 行病与卫生l计?/a><a href="/2366/2824930.html" target="_blank">100401 行病与卫生l计?/a><a href="/2366/664198.html" target="_blank">100601 中西ȝ合基</a><a href="/2366/664199.html" target="_blank">100602 中西ȝ合?/a><a href="/2366/664201.html" target="_blank">100702 药剂?/a><a href="/2366/2824734.html" target="_blank">100702 药剂?/a><a href="/2366/2824735.html" target="_blank">100706 药理?/a><a href="/2366/2824669.html" target="_blank">100706 药理?/a><a href="/2366/2824931.html" target="_blank">100706 药理?/a><a href="/2366/664204.html" target="_blank">100706 药理?/a><a href="/2366/781618.html" target="_blank">101100 护理?/a><a href="/2366/664205.html" target="_blank">105101 内科?/a><a href="/2366/664206.html" target="_blank">105102 儿科?/a><a href="/2366/664207.html" target="_blank">105103 老年d</a><a href="/2366/664208.html" target="_blank">105104 经病学</a><a href="/2366/664209.html" target="_blank">105105 _病与_卫生?/a><a href="/2366/664210.html" target="_blank">105106 皮肤病与性病?/a><a href="/2366/664211.html" target="_blank">105107 影像d与核d</a><a href="/2366/777710.html" target="_blank">105108 临床验诊断学</a><a href="/2366/664212.html" target="_blank">105109 外科?/a><a href="/2366/664213.html" target="_blank">105110 妇U学</a><a href="/2366/664214.html" target="_blank">105111 眼科?/a><a href="/2366/664215.html" target="_blank">105112 耳E咽喉U学</a><a href="/2366/664216.html" target="_blank">105113 肿瘤?/a><a href="/2366/781169.html" target="_blank">105114 康复d与理疗学</a><a href="/2366/779987.html" target="_blank">105115 q动d</a><a href="/2366/664217.html" target="_blank">105116 麻醉?/a><a href="/2366/664218.html" target="_blank">105117 急诊d</a><a href="/2366/664219.html" target="_blank">105126 中西ȝ合?/a><a href="/2366/863234.html" target="_blank">105127 全科d</a><a href="/2366/863235.html" target="_blank">105128 临床病理?/a><a href="/2366/2815837.html" target="_blank">105300 公共卫生</a><a href="/2366/664221.html" target="_blank">105300 公共卫生士</a><a href="/2366/664224.html" target="_blank">107200 生物d工程</a><a href="/2366/664248.html" target="_blank">430131 生物d工程</a><a href="/2366/664251.html" target="_blank">450201 内科?/a><a href="/2366/664252.html" target="_blank">450202 儿科?/a><a href="/2366/664253.html" target="_blank">450203 老年d</a><a href="/2366/664254.html" target="_blank">450204 经病学</a><a href="/2366/664255.html" target="_blank">450207 影像d与核d</a><a href="/2366/664256.html" target="_blank">450209 护理?/a><a href="/2366/664257.html" target="_blank">450210 外科?/a><a href="/2366/664258.html" target="_blank">450211 妇U学</a><a href="/2366/664259.html" target="_blank">450212 眼科?/a><a href="/2366/664260.html" target="_blank">450213 耳E咽喉U学</a><a href="/2366/664261.html" target="_blank">450214 肿瘤?/a><a href="/2366/664262.html" target="_blank">450217 麻醉?/a><a href="/2366/664263.html" target="_blank">450218 急诊d</a><a href="/2366/664264.html" target="_blank">450227 中西ȝ合?/a><a href="/2366/664268.html" target="_blank">510100 公共卫生士</a> </div> </div> </div> <div class="mid_xy"><a name="al"></a> <div class="mid_xy_top"><span>306西医l合考研1?辅导班成功学?/span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_57.jpg" /></div> </div> </div> <div class="mid_xy"> <div class="mid_xy_top"><span>306西医l合考研1?辅导班学员感a</span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont_01"> <p><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/xnsfdx.jpg"><span>我跨专业考,以前是工E类的,现在要跨到金融学Q我没有M底子Q很是担心,不得不参加一对一评。我跟老师们一q的努力l于有了l果Q?---西南师范大学许同?/span></p> <p><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/xxgcdx.jpg"><span>爸妈l报的辅导班Q我有点厌学情AQ不q老师很耐心Q也很负责QQ回惌v来,真挺感谢他们的,辛苦了,l你们添ȝ了!----信息工程大学甘同?/span></p> <p><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/cndx.jpg"><span>我是被同学给怂恿的,我们都报了英语和数学的一对一评。虽然老师讲的有些始终有点隄解,只能怪我基础差,成W没有很突Z是至考过了!----长安大学E同?/span></p> <p><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/xngydx.jpg"><span>事实证明我当初的选择和坚持是没有错的Q对于可锐的老师们,我想衷心说一句:谢谢你们Q没有你们,我觉得考不上?---西安工业大学易同?/span></p> <p><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/zndx.jpg"><span>班主任还有办公室的其他老师态度都很好,q很热心Q办公室的水可以随便倒,冰箱里的水果q能分给我们吃~----中南大学黄同?/span></p> </div> </div> </div> <div class="mid_hj"><a name="hj"></a> <div class="mid_hj_top"><span>306西医l合考研1?辅导班教学环?/span></div> <div class="mid_hj_cont"> <div class="hj_cont"> <div class="hj_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_60.jpg" /></div> <div class="hj_02" id="scrollArea2"> <ul> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/0e6214c526c9443b951b2bd7f74160a5.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/42c5f56f0acd47158c1af2a2dfad9edf.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/811b761b5aa54d4f89f0e0fd9e36e27d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/c06d9ca5bbfb4951a6fdc8cbe66b367d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/e21abbcf28744b5e8c1ce00440205e25.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/94c5d2adbb7a40328e3709728a9a264d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li><img src="../Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-25-thumb.jpg" height="144" width="222px"/></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_cont"> <p> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">q告服务</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">关于我们</a><script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/miduoke/index.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359948.html">人才招聘</a><a href="http://www.4911553.live/sitemap/">|站地图</a> </p> <p> <span>版权所?2004-2019 可锐教育(www.4911553.live) (隶属杭州可锐教育信息咨询有限公司) ICP?6039064?2 </span></p> <p> <span>杭州部地址Q杭州市下沙6号大?60号中自科技?q?? 电话Q?00-018-9832</span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> <div class="pordAttr" id="pordAttr" style="width:100%; height:97px; position:absolute; position:fixed; bottom:0; left:0; _position:absolute; /* for IE6 */ _top: expression(documentElement.scrollTop + documentElement.clientHeight-this.offsetHeight); /* for IE6 */ overflow:visible; "> <div class="pordAttr_cont" style=" margin:0 auto; width:985px; height:30px;"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/lc.jpg" border="0" usemap="#Map" /> <map name="Map" id="Map"> <area shape="circle" coords="966,16,13" href="javascript:void(0)" onclick="javascript:document.getElementById('pordAttr').style.display='none';" title="关闭" /> </map></div> </div> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/miduoke/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://s9.#/z_stat.php?id=1277995566&web_id=1277995566"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/clid.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/"><span class="STYLE1">ƾͶ׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.eiivsf.tw">ʮһѡ幺ƽ̨</a> <a href="http://www.eujvhr.tw/">2015ָ֤ߵ</a> <a href="http://www.bankgo.tw">տǰͼ</a> <a href="http://www.796449.tw">ʮһѡͼ</a> <a href="http://www.466960.tw">½11ѡ5</a> <a href="http://www.tmcjyr.tw">ʮһѡƼԤ</a> <a href="http://www.000485.tw">ӯ</a> <a href="http://www.911286.tw">31ѡ7</a> <a href="http://www.625060.tw">Ʊʱ</a> <a href="http://www.177266.tw">йƱò1</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>