ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U? name="Keywords" /> <meta content="‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U¿æä¾›è¯¥æ ¡å„专业贴吧、考研论坛、专业排名、专业代ç ?点击˜q›å…¥‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U?查询该校最新考研动æ€?导师介绍,招生目录,参考书ç›?真题下蝲及复试分数线½{‰ä¿¡æ? name="Description"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/Seo.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/infoHeader.css"> <style> ol{ padding:0px; margin:0px;} .part02_c_c_01_c_p01 ul{ width:653px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li{ width:653px; height:auto; float:left; border-bottom:1px solid #e9e9e9; line-height:30px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_t{ width:200px; height:auto; float:left; padding-left:10px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c{ width:370px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c a{padding-left:10px;} </style> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ab_01"> <div style="width:997px; height:100px; margin:0 auto;"> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/19.js'></script> </div> </div> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_c"> <div class="top_left"> <a href="http://www.4911553.live/school/" target="_blank">研招¾|?/a> <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.4911553.live')" href="javascript:void(0);">设äؓ首页</a>| <a href="http://www.4911553.live/sitemap/" target="_blank">¾|‘站地图</a> <a href="#" target="_blank"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_03.jpg" />手机讉K—®</a> <a href="#" target="_blank">搜烦</a> </div> <div class="top_right"> <a href="http://www.4911553.live/Shop/FastRegister.aspx" target="_blank">ç™Õd½•</a>| <a href="http://www.4911553.live/user/Register.aspx" target="_blank">注册</a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_05.jpg" />微博<b style="display:none;" id="rwm"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_07.jpg" />微信<b style="display:none;" id="rwm1"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维ç ?jpg" /></b></a>| <span><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_09.jpg" />4000189832</span>| <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_11.jpg" />2592949597<b style="display:none;" id="rwm2"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/qq二维ç ?jpg" /></b></span> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_c"> <div class="logo"><a href="http://www.4911553.live/" target="_blank"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/InfoHeader/seo_05.gif" alt="可锐教育" /></a></div> <div class="pro"> <div class="pro01"> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/enroll/" target="_blank"><b>备è€?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorsSyllabus/" target="_blank">考试大纲</a> <a href="http://www.4911553.live/info/prospectus/" target="_blank">招生½Ž€ç«?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/ReferenceBook/" target="_blank">参考书ç›?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/experience/" target="_blank">¾léªŒåˆ†äín</a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/schedule/" target="_blank"><b>院校</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/SchoolIntro/" target="_blank">学校介绍</a> <a href="http://www.4911553.live/info/tutor/" target="_blank">导师介绍</a> <a href="http://www.4911553.live/info/campus/" target="_blank">校园æ”ȝ•¥</a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorsIntro/" target="_blank">专业介绍</a> </span> </div> <div class="pro02"> <span> <a href="http://www.4911553.live/download/" target="_blank"><b>复习</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/zhengzhi/" target="_blank">政治</a> <a href="http://www.4911553.live/info/yingyu/" target="_blank">è‹Þp¯­</a> <a href="http://www.4911553.live/info/shuxue/" target="_blank">数学</a> <a href="http://www.4911553.live/info/zhuanyeke/" target="_blank">专业è¯?/a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/GeneralExamination/" target="_blank"><b>招è€?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/" target="_blank">研招办联¾pÀL–¹å¼?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/score/" target="_blank">成ç‡W查询</a> </span> </div> <div class="pro03"> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/policy/" target="_blank"><b>政策</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/34suo/" target="_blank">自划¾U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/StateRetestLine/" target="_blank">国家¾U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/RetestLine/" target="_blank">复试¾U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/StudentsAsk/" target="_blank">招生问答</a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/SchoolInfo/" target="_blank"><b>动æ€?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/question/" target="_blank">互动½{”ç–‘</a> <a href="http://www.4911553.live/info/nous/" target="_blank">常识大全</a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorCatalogue/" target="_blank">招生专业目录</a> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_c"> <div class="menu01"> <span class="home"><a href="http://www.4911553.live/" target="_blank">首页</a></span> <span class="back"><a href="http://www.4911553.live/xinxi/" target="_blank">考研信息¾|?/a></span> <span class="cinfo"> <a href="http://www.4911553.live/graduate/" target="_blank">择校择专</a> <a href="http://www.4911553.live/baike/" target="_blank">考研院校åº?/a> <a href="http://www.4911553.live/ml/" target="_blank">查专ä¸?/a> <a href="http://www.4911553.live/yanzhao/" target="_blank">研招¾|?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/" target="_blank">考研复试</a> <a href="http://www.4911553.live/info/swap/" target="_blank">考研调剂</a> <a href="http://www.4911553.live/info/paper/" target="_blank">历年真题</a> <a href="http://www.4911553.live/info/outline/" target="_blank">大纲解析</a> <a href="http://www.4911553.live/download/" target="_blank">真题下蝲</a> <a href="http://www.4911553.live/zhusu/" target="_blank">考研住宿</a> </span> <span class="fd_m"><a href="http://www.4911553.live/class/" target="_blank">考研辅导ç?/a></span> <span class="zl_m"><a href="http://www.4911553.live/ziliao/" target="_blank">考研资料</a></span> </div> <div class="menu02"> <div class="group"> <a href="http://www.4911553.live" target="_blank">考研首页</a>><a href="/graduate/zhejiang/zjou/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢</a>><a>‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å½•å–分数¾U?/a> </div> <div class="serch"> <select class="sf" id="province" onchange="selectCity()"><option>请选择地区</option></select> <select class="sc" id="shool"><option>请选择高校</option></select> <span class="btn"><a href="javascript:void(0);" onclick="sbmit();" target="_blank">搜烦</a></span> <span class="moreserch"><a href="#" target="_blank">高çñ”</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="midder_c"><div class="cont"> <div class="ad"><script type="text/javascript" src='http://www.4911553.live/IAA/201408/59.js'></script></div> <div class="left"> <div class="part01"> <div class="part01_top"><span class="i"></span><span class="c">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å½•å–分数¾U?/span></div> <div class="part01_c"> <div class="part01_c_c"> <div class="part01_c_c_01"> <p>‹Æ¢è¿Žæ¥åˆ°‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U‰K¢‘é?>>‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U¿æ˜¯‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è‡ªå·±å†›_®šçš„,另外资格¾Uѝ€çœæŽ§çº¿ã€æŠ•æ¡£çº¿˜q™ä¸‰ä¸ªç›¸å…³çš„分数¾U¿å‡ç”Þqœæ‹›åŠžåˆ’定。是否被‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å½•å–光看‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取¾U¿æ˜¯æ²¡æœ‰æ„ä¹‰çš„,因äؓ‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢ä¸åŒçš„专业考研录取分数¾U‰Kƒ½ä¸ä¸€æ ïLš„。比如AB两个学生分数一æ øP¼Œä¹Ÿéƒ½æŠ¥æµ™æ±Ÿæ“v‹z‹å­¦é™¢ï¼ŒA报的专业比较热门åQŒB报的专业比较冷门åQŒB被录取了åQŒA却不一定会被录取。浙江æ“v‹z‹å­¦é™¢è€ƒç ”大军åQŒæµ©‹¹©è¡è¡éå¸ƒå¤§æ±Ÿå—北。芸èŠæ€¼—生,我们都是为备考浙江æ“v‹z‹å­¦é™¢ç ”½I¶ç”Ÿ˜q™ä¸€ç›®æ ‡è€Œæ¥åˆîCº†ä¸€èµøP¼Œæ˜¯ç´ æœªè’™é¢çš„考研同伴也是无声考场上角逐的战友åQŒåœ¨æ˜æš—备战的日子里åQŒæˆ‘们只需要一张书桌,一个茶å£Óž¼Œ˜q˜æœ‰¾|‘上˜q™ä¸€å¤„共同栖息,交流心得åQŒåˆ†äº«èµ„源的家园。在˜q™é‡Œè€ƒç”Ÿå¯æ ¹æ®æŠ¥è€ƒä¸“业进入该专业的研½I¶ç”Ÿå½•å–分数¾U¿å¯»æ‰¾è‡ªå·±æƒ³è¦çš„考研信息åQŒæµ™æ±Ÿæ“v‹z‹å­¦é™¢è€ƒç ”录取分数¾U‰K¢‘道同时给大家提供‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”真题½W”记资料åQŒä¸“业及导师介绍åQŒæ‹›è€ƒæ”¿½{–及招生目录åQŒå¤ä¹ ç»éªŒç­‰è€ƒç ”信息åQŒåƈ以此汇集全国都在备考浙江æ“v‹z‹å­¦é™¢çš„¾|‘友åQŒä‹É大家考研路上不再˜q¯‚Œ«ã€‚让我们相约在浙江æ“v‹z‹å­¦é™¢ï¼Œè€ƒç ”同奋斗!</a> </br>旉™—´é£žé€ï¼Œå¯é”æ•™è‚²é™ªä¼´å¤§å®¶¾låŽ†äº?-6月的基础复习åQ?-8月紧张的的暑期复习,9-11月的强化复习。è{眼间考研已进入最后的冲刺阶段åQŒäؓ大家考研成功再加把力åQŒå¯é”æ•™è‚²æ­å·žæ»¨æ±Ÿè€ƒç ”村盛大启动了åQŒåƒ½I¿ä½è¡Œå­¦ä¸€æ¡é¾™å…¨æ—¥åˆ¶è€ƒç ”服务,只要您备考研½I¶ç”Ÿ,报名卛_¯å…¥é©»!详情误‚¿›å…¥ï¼ˆ<a href="http://www.4911553.live/vip/kaoyancun/" target="_blank">考研村)</p> </div> <div class="part01_c_c_01"> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-2" class="photo" /></a> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/21.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/22.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/23.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/24.js'></script> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-20" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-21" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31.jpg"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-25" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-27" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33.jpg"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-28" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-29" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-30" class="photo" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="part02"> <div class="part02_top"><span class="i"></span><span class="c">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”专业录取分数¾U¿ç­‰ç ”招信息查询入口</span></div> <div class="part02_c"> <div class="part02_c_c"> <div class="part02_c_c_01"> <div class="part02_c_c_01_c"> <div class="part02_c_c_01_c_p01"> <ul> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840541.html" target="_blank">0823z1物流工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687877.html" target="_blank">095113食品加工与安å…?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120846.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015484.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962803.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910122.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068165.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173573.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868639.html" target="_blank">070700‹¹äh´‹¿U‘å­¦</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120834.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015472.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962791.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910110.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068153.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173561.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687880.html" target="_blank">470110农村与区域发展领åŸ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120850.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015488.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962807.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910126.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068169.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173577.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816416.html" target="_blank">085222交通运输工½E?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868641.html" target="_blank">090801æ°´äñ”å…ÀL®–</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120837.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015475.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962794.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910113.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068156.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173564.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687874.html" target="_blank">095109农业机械åŒ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120842.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015480.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962799.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910118.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068161.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173569.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840544.html" target="_blank">0823z1æ™ø™ƒ½äº¤é€šå·¥½E?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687881.html" target="_blank">470112农业信息化领åŸ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120851.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015489.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962808.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910127.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068170.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173578.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687873.html" target="_blank">095108渔业</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120841.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015479.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962798.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910117.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068160.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173568.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687872.html" target="_blank">095105å…ÀL®–</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120840.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015478.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962797.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910116.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068159.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173567.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840543.html" target="_blank">0823z1航æ“v¿U‘学与技æœ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868644.html" target="_blank">095111农业¿U‘技¾l„织与服åŠ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120844.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015482.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962801.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910120.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068163.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173571.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840545.html" target="_blank">0823z1交通运输工½E?交通测¾l˜ä¸Žä¿¡æ¯æŠ€æœ?</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687878.html" target="_blank">470105å…ÀL®–领域</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120848.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015486.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962805.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910124.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068167.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173575.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687875.html" target="_blank">095110农村与区域发å±?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120843.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015481.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962800.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910119.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068162.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173570.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868642.html" target="_blank">090803渔业资源</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120839.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015477.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962796.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910115.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068158.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173566.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/842207.html" target="_blank">095114设施农业</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120847.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015485.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962804.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910123.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068166.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173574.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687879.html" target="_blank">470108渔业领域</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120849.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015487.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962806.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910125.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068168.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173576.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868640.html" target="_blank">082400船舶与æ“v‹z‹å·¥½E?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120836.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015474.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962793.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910112.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068155.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173563.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868643.html" target="_blank">0908z1渔业¾læµŽä¸Žç®¡ç?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120858.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015496.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962815.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910134.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068177.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173585.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816417.html" target="_blank">0908Z2æ°´äñ”品加工与贮藏工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840546.html" target="_blank">0823z1民用航空器维修理è®ÞZ¸ŽæŠ€æœ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687876.html" target="_blank">095112农业信息åŒ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120845.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015483.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962802.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910121.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068164.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173572.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840542.html" target="_blank">0823z1æ™ø™ƒ½äº¤é€šä¸Žä¿¡æ¯¾pȝ»Ÿå·¥ç¨‹</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687871.html" target="_blank">090802捕捞å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120838.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015476.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962795.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910114.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068157.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173565.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687870.html" target="_blank">070703‹¹äh´‹ç”Ÿç‰©å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1120835.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1015473.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962792.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910111.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1068154.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1173562.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="part01_c_c_05"> <div class="part01_c_c_05_top"><span class="on" id="a2_1" onmouseover="tagshow(1,2,2)">热门辅导</span><span class="off" id="a02_1" onmouseover="tagshow(2,2,2)">图书资料</span></div> <div class="part01_c_c_05_c1"> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_1"> <ul> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651162.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢315化学åQˆå†œåQ‰è€ƒç ”强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651162.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489324.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢801普通生物学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489324.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489317.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢338农业知识¾l¼åˆä¸‰è€ƒç ”通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489317.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489315.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢315化学åQˆå†œåQ‰è€ƒç ”通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489315.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369474.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢èˆ¹èˆ¶ä¸Žæ“v‹z‹å·¥½E‹ä¸“业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369474.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1385136.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢904½Ž¡ç†å­¦åŽŸç†ä¸€å¯¹ä¸€è€ƒç ”辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1385136.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651165.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢338农业知识¾l¼åˆä¸‰è€ƒç ”冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651165.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314854.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å…ÀL®–领域专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314854.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1391545.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢342农业知识¾l¼åˆå››ä¸€å¯¹ä¸€è€ƒç ”辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1391545.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651192.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢905数据¾l“构考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651192.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314842.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢èˆ¹èˆ¶ä¸Žæ“v‹z‹å·¥½E‹ä¸“业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314842.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651171.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢341农业知识¾l¼åˆä¸‰è€ƒç ”冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651171.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489323.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢601生物化学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489323.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369495.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ°‘用航空器维修理è®ÞZ¸ŽæŠ€æœ¯ä¸“业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369495.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651187.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢903工程囑֭¦è€ƒç ”冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651187.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314851.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å†œä¸šä¿¡æ¯åŒ–专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314851.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651163.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢337农业知识¾l¼åˆäºŒè€ƒç ”冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651163.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1385079.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢903工程囑֭¦ä¸€å¯¹ä¸€è€ƒç ”辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1385079.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314845.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ¸”业资源专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314845.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651186.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢902渔业资源学考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651186.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_2" style="display:none"> <ul> <li> <ol class="t"><a href="/book/593281.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢902渔业资源学考研复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593281.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713399.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢903工程囑֭¦è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713399.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713401.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢905数据¾l“构考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713401.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593271.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢338农业知识¾l¼åˆä¸‰è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593271.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713393.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢417普通生态学与鱼¾cÕd­¦è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713393.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713389.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢339农业知识¾l¼åˆå››è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713389.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713394.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢601生物化学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713394.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713386.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢315化学åQˆå†œåQ‰è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713386.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593283.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢904½Ž¡ç†å­¦åŽŸç†è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593283.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713397.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢901普通生态学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713397.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593269.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢315化学åQˆå†œåQ‰è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593269.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713392.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢342农业知识¾l¼åˆå››è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713392.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713398.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢902渔业资源学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713398.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593280.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢901普通生态学考研复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593280.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593278.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢801普通生物学考研复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593278.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593282.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢903工程囑֭¦è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593282.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713387.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢337农业知识¾l¼åˆäºŒè€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713387.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593272.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢339农业知识¾l¼åˆå››è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593272.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/713395.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢801普通生物学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713395.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/593275.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢342农业知识¾l¼åˆå››è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593275.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_prat01"> <div class="right_prat01_01"> <a href="http://www.4911553.live/graduate/beijing/index.html">北京</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/tianjin/index.html">天æÓ|</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hebei/index.html">沛_Œ—</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanxi/index.html">å±Þp¥¿</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/neimenggu/index.html">内蒙å?/a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/liaoning/index.html">辽宁</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jilin/index.html">吉林</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/heilongjiang/index.html">黑龙æ±?/a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanghai/index.html">上æ“v</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jiangsu/index.html">江苏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/zhejiang/index.html">‹¹™æ±Ÿ</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/anhui/index.html">安徽</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/fujian/index.html">¼›å¾</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jiangxi/index.html">江西</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shandong/index.html">å±×ƒ¸œ</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/henan/index.html">沛_—</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hubei/index.html">湖北</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hunan/index.html">湖南</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guangdong/index.html">òq¿ä¸œ</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guangxi/index.html">òq¿è¥¿</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hainan/index.html">‹¹·å—</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/chongqing/index.html">重庆</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/sichuan/index.html">四川</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guizhou/index.html">贵州</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/yunnan/index.html">云南</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/xizang/index.html">西藏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanxisheng/index.html">陕西</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/gansu/index.html">甘肃</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/qinghai/index.html">青æ“v</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/ningxia/index.html">宁夏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/xinjiang/index.html">新疆</a> <a href="#香港">香港</a> <a href="#澳门">澳门</a> <a href="#台湾">台湾</a> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/RetestLine/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æœ€æ–°åŠ¨æ€?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/SchoolInfo/1412594.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢èˆ¹èˆ¶ä¸Žæ“v‹z‹å·¥½E‹å­¦é™?015考研调剂信息-考研</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1412588.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿè°ƒå‰‚信息-考研</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409937.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´å…¨æ—¥åˆ¶¼‹•å£«ç ”究生复试录取办æ³?/a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409936.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢¼‹•ã€åšå£«å±‚‹Æ¡ä¸­å¤–合作办学项ç›?/a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409935.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´å…¨æ—¥åˆ¶ç ”究生调剂信æ?/a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409933.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´å…¨æ—¥åˆ¶ç ”究生分专业招生计划</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409932.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´å…¨æ—¥åˆ¶ç ”究生招考计åˆ?/a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1409924.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´æ‹›æ”¶æŽ¨å…ç”Ÿæ‹›ç”Ÿç« ç¨‹</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/1407711.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´è€ƒç ”成ç‡W查询入口-考研</a></li> </ul> </div> </div><!-- <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ranking/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢ä¸“业介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> </ul> </div> </div>--> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/tutor/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å¯¼å¸ˆä»‹ç»</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/tutor/875182.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢‹¹äh´‹¿U‘学与技术学院导师介¾læ±‡æ€»è¡¨</a></li> <li><a href="/info/tutor/875181.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢èˆ¹èˆ¶ä¸Žæ“v‹z‹å·¥½E‹å­¦é™¢å¯¼å¸ˆä»‹¾læ±‡æ€»è¡¨</a></li> <li><a href="/info/tutor/875178.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ°´äñ”学院导师介绍汇总表</a></li> <li><a href="/info/tutor/875172.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢½Ž¡ç†å­¦é™¢å¯¼å¸ˆä»‹ç»æ±‡æ€»è¡¨</a></li> <li><a href="/info/tutor/875169.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ•°ç†ä¸Žä¿¡æ¯å­¦é™¢å¯¼å¸ˆä»‹¾læ±‡æ€»è¡¨</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/MajorCatalogue/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ‹›ç”Ÿç›®å½•</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422494.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿä¸“业目录åQˆä¸“业学位)</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422493.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿä¸“业目录åQˆå­¦æœ¯åž‹åQ?/a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422483.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿä¸“业目录</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1221418.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2012òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿä¸“业目录 - 考研专业目录</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/694365.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2012òq´å…¨æ—¥åˆ¶¼‹•å£«ç ”究生招生专业目å½?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ReferenceBook/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å‚考书ç›?/a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> <li><a href="/info/ReferenceBook/441228.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2011òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿå‚考书ç›?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat02"> <div class="right_prat02_01"> <div class="right_prat02_01_top"><span class="c04"><a href="http://www.4911553.live/vip/wd/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”¾|‘介¾l?/a></span></div> <div class="right_prat02_01_c"> <p>可锐教育官方¾|‘ç«™‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”¾|‘频道秉承其“面向广大考生åQŒæä¾›æœ€ä½›_†…容”的办站宗旨åQŒåšæŒäؓ考生服务½W¬ä¸€å’Œå¼ºåŒ–内容徏讄¡š„理念åQŒåœ¨åŽ†å±Šè€ƒç”Ÿ¾Ÿ¤ä½“中äín有值得骄傲的口¼„‘。浙江æ“v‹z‹å­¦é™¢è€ƒç ”¾|‘频道考研¾|‘第一旉™—´å‘布最新、最全面的考研政策信息åQŒæŠ¥è€ƒé™¢æ ¡æ‹›å½•ä¿¡æ¯ï¼Œä¸“业介绍½{‰å®žç”¨å…¬å…׃¿¡æ¯ã€‚åƈ提供详细的院¾pÖM»‹¾lã€å¯¼å¸ˆä¿¡æ¯ã€ä¸“业信息、就业方向指对{€åŽ†òq´åˆ†æ•°ã€åŽ†òq´æŠ¥å½•æ¯”½{‰ï¼Œä¸ºå¤‡è€ƒç”Ÿé€‰æ‹©ä¸“业提供详细信息。提供考研的考试¿U‘目及参考书目信息,òq¶äؓòq¿å¤§è€ƒç”Ÿæä¾›çœŸå®žã€æœ‰æ•ˆã€å…¨é¢çš„专业评¡œŸé¢˜ã€ç¬”记、课件等资料åQŒå®Œå–„高效便æïLš„专业译֤ä¹ è§£å†Ïx–¹æ¡ˆã€‚现建有“考研信息”、“考研辅导班”、“考研书城”、“院校åã^台”、“考研论坛”、“考研排名”、“考研调剂”等多个频道åQŒå†…容丰富、脓˜q‘考生需求而且更新速度快,深受考生‹Æ¢è¿ŽåQŒèŠ‚省考生‹¹è§ˆ¾|‘站的时é—ß_¼Œæˆäؓòq¿å¤§è€ƒç”Ÿè€ƒç ”路上的好伙伴åQäؓ了大家的考研成功åQŒå¯é”æ•™è‚²æ­å·žæ»¨æ±Ÿè€ƒç ”村盛大启动了åQŒåƒ½I¿ä½è¡Œå­¦ä¸€æ¡é¾™å…¨æ—¥åˆ¶è€ƒç ”服务,只要您备考研½I¶ç”Ÿ,报名卛_¯å…¥é©»!另外可锐教育提醒各位研友åQŒè€ƒç ”专业课资料和信息非常重要åQŒå°¤å…¶å¯¹äºŽè·¨æ ¡è€ƒç ”的考生来说åQŒè¦åŠ ä¸Šä¸€äº›æµ™æ±Ÿæ“v‹z‹å­¦é™¢è€ƒç ”¾Ÿ¤å’Œ‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”专业分数¾U¿ï¼Œ˜q™æ ·ž®±å¯ä»¥ä»Ž‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”¾Ÿ¤å’Œ‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢è€ƒç ”分数¾U‰K‡ŒèŽ·å–很多有用的信息。可锐教育接受广大考生的监督,如果我们的资料和辅导有做得不åˆîC½çš„地方请及时与我们联¾p»ï¼Œæˆ‘们ž®†éžå¸¸æ„Ÿè°¢ï¼</p> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/MajorsSyllabus/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢æ‹›ç”Ÿæ”¿ç­–</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> <li><a href="/info/policy/1642496.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015òq´æ‹›æŽ¥å—推荐免试¼‹•å£«ç ”究生办æ³?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ReferenceBook/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å¤è¯•åˆ†æ•°¾U?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/RetestLine/1414474.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢2015考研分数¾U?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/download/" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ‹¹äh´‹å­¦é™¢å…è´¹ä¸‹è²</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="content_01_left_content_02"> <dl> <dt>招考政½{?/dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/special/enrollment/">2015òq´å…¨å›½æ‹›ç”Ÿç®€ç«?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/special/enrollment/">面向港澳台地区招生简ç«?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494222.html">报考条ä»?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/enroll/">报名</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/schedule/">初试</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/">复试</a></dd> </dl> <dl> <dt>名词解释</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">专业学位研究ç”?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">学术型研½I¶ç”Ÿ</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">在职、脱产攻¼‹?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494225.html">同等学力</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494222.html">学历</a></dd> </dl> <dl> <dt>实用信息</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/graduate/">招生单位</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/Article2/">报考点</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/">联系方式</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/371275.html">备研手册</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/policy/597853.html">命题考纲¾~–制</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/">专业学位¿U‘目讄¡½®</a></dd> </dl> <dl> <dt>院校名单</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/graduate/">研究生院</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693122.html">工商½Ž¡ç†</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693142.html">公共½Ž¡ç†</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693123.html">会计¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693106.html">金融¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693111.html">教育¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693144.html">工程¼‹•å£«</a></dd> </dl> <dl> <dt>考研热点</dt> <dd><a href="/special/score/">在线查分</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/outline/">考研大纲</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/">复试信息</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/swap/">调剂信息</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/enroll/">报考信æ?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/policy/">政策形式</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/">考研常识</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/experience/">考研¾léªŒ</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/34suo/">自主划线高校复试¾U?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/">全国招生办联¾pÀL–¹å¼?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_con"> <div class="fooder_cc"> <div class="fooder_cc_t"></div> <div class="fooder_cc_l"> <p> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">关于我们</a><script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/miduoke/index.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359948.html">人才招聘</a><a href="http://www.4911553.live/sitemap/">¾|‘站地图</a> </p> <p> <span>版权所æœ?2004-2016 可锐教育(www.4911553.live) ‹¹™ICPå¤?6039064å?2 </span> <span>可锐考研村报名地址åQšæ­å·žå¸‚下沙6号大è¡?60号中自科技园二òq¢ä¸‰å±?电话åQ?00-018-9832</span> <span></span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="https://s9.#/z_stat.php?id=1277995566&web_id=1277995566"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/jquery-1.11.3.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/shipei/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/clid.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/"><span class="STYLE1">ƾ½èͶ»ú³¤ÆÚ׬ǮµÄÈË</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.zbtdek.tw">ºÓ±±¸£²Ê2oÑ¡5×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.589637.tw">±¦ÉÐÅä×Ê</a> <a href="http://www.778754.tw">°²»ÕÌåÓý²ÊƱʮһѡÎå</a> <a href="http://www.675911.tw">×îи£½¨31Ñ¡7¹æÔò</a> <a href="http://www.kxwuku.tw">ÆÚ»õÅä×ÊÍø</a> <a href="http://www.lcwppz.tw">°²»Õ11Ñ¡5¹æÔò</a> <a href="http://www.btoqyo.tw">¹ãÎ÷¿ìÈý¿ª½±Ö±²¥</a> <a href="http://www.742276.tw">ÌԹɰÉÊ®´ó¸ßÊÖ</a> <a href="http://www.296861.tw">¿ìÀÖÆË¿Ë3¼¼ÇÉ</a> <a href="http://www.707976.tw">±±¾©¿ìÈý³öºÅ¹æÂÉ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>